Möt våra medarbetare

Ingrid Fändriks - Biträdande projektledare, VA-Ingenjörerna

Vad har du för bakgrund och hur ledde den till din nuvarande tjänst?
Jag läste till civilingenjör i miljö- och vattenteknik i Uppsala. Efter min examen sökte jag jobb på VA-Ingenjörerna och erbjöds ett jobb som biträdande projektledare på kontoret i Solna och började arbeta där 2011.

Vad motiverar dig?
Jag har haft möjlighet att arbeta i flera intressanta projekt, allt från utredningar till ombyggnationer av avloppsreningsverk. Jag känner att jag gör något värdefullt och att vårt arbete gör nytta för samhället.

Vilka är de största utmaningarna med ditt arbete?
Det finns mycket att lära sig och det tar tid.

Sofia Lind - Gruppchef FoU, AnoxKaldnes

Vad har du för bakgrund och hur ledde den till din nuvarande tjänst?
Jag studerade miljöteknik (Ekosystemteknik) vid LTH 2004-2008 och gjorde mitt examensarbete inom biogas. Under 2010 fanns det en vakans i Biogasgruppen på AnoxKaldnes och jag fick jobbet. Mitt intresse för projektledning och förvaltningsfrågor ledde först till ett jobb som programchef för våra FoU-projekt och sedan till min nuvarande position som gruppchef.

Vad motiverar dig?
Jag känner att jag kan göra en skillnad och har möjlighet att förbättra saker och ting, det motiverar mig. Jag blir också motiverad av att se att människor i min grupp glada och när de känner att de är viktiga.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?
Jag blev gruppchef när denna grupp bildades. Tre "gamla" grupper som arbetar inom olika områden sattes samman i en och en utmaning för mig är att få gruppen att känna att vi hör ihop.

Vad har överraskat dig mest om Veolia Water Technologies?
Hur stor organisationen är och alla möjligheter för samarbete och stöd som vi får igenom det.

Mikael Sjölin - Processingenjör, Hydrotech

Vad har du för bakgrund och hur ledde den till din nuvarande tjänst?
Egentligen började det hela på Arkad som är en jobbmässa LTH anordnar. Jag läste kemiteknik på LTH och kom i kontakt med Veolia där, när jag letade efter sommarjobb och examensarbete. Sedan sökte jag sommarjobb hos olika intressanta företag och fick ett erbjudande från AnoxKaldnes. Jag arbetade där under sommaren 2012 och fortsatte med en praktik under hösten. När jag avslutat mitt examensarbete frågade jag om det fanns möjlighet att komma tillbaka till AnoxKaldnes. Jag fick en tjänst i FoU-gruppen och arbetade där i drygt ett år. När mitt kontrakt var på väg att ta slut träffade jag av en tillfällighet Hydrotechs VD på en konferens. Jag frågade henne om Hydrotech kunde ha användning för en processingenjör. Ungefär en månad senare var allt klart för en intern flytt inom Veolia och sedan september 2014 har jag varit anställd på Hydrotech.

Vad motiverar dig?
Möjligheten att arbeta med utvecklingsprojekt, ny teknik och att aldrig sluta lära sig nya saker.

Vilka är de största utmaningarna med ditt arbete?
Efterson jag arbetar med utvecklingsprojekt och nya tillämpningar, finns det många utmaningar längs vägen.

Vad har överraskat dig mest om Veolia Water Technologies?
Hur relativt lätt det var att flytta mellan de olika bolagen inom Veolia och hur smidig övergången till Hydrotech var.

Share