Jobba inom Veolia Water Technologies

Veolia Water Technologies i Sverige är VA-Ingenjörerna, AnoxKaldnes och Hydrotech. Tillsammans är vi runt 150 kollegor i Sverige och cirka 9500 i världen som bidrar till renare vatten. Vi erbjuder flera olika karriär- och utvecklingsmöjligheter inom koncernen. Vi strävar efter att skapa möjligheter för både personlig och professionell utveckling för alla våra anställda.

VA-Ingenjörerna

VA-Ingenjörerna skapar säkert och hållbart vatten genom design, leverans och optimering av anläggningar för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening till både kommun och industri.

Jobbmöjligheter

Projekten inom VA-Ingenjörerna innebär vanligen att öka prestandan i befintliga vatten- och avloppsreningsverk, men det kan också handla om utformande av nya vatten- och avloppsreningsverk.

Projektledare 
Arbetet som projektledare är ett oberoende och omväxlande jobb. Som projektledare är du delaktig i hela processen från försäljning till driftsättning och behöver därför tycka att det är stimulerande att göra affärer. Du har kundfokus och ett brinnande intresse för att driva utmanande och komplexa projekt tillsammans med kompetenta kollegor. 

Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, miljö eller liknande utbildning. 

Processingenjör 
Som processingenjör ingår du i vårt processteam och arbetar i flera olika projekt. Du arbetar med processdesign, processberäkningar och kontrollstrategier, men deltar också i offertpresentationer och fungerar som tekniskt stöd i avtalsförhandlingar. Som processingenjör följer du projekt från försäljningsmöte vid processtart till överlämnande av färdig anläggning. 

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, ekosystemteknik eller liknande utbildning. 

Konstruktör
Som konstruktör på VA-Ingenjörerna ingår du i vårt konstruktionsteam och arbetar i flera olika projekt. Du arbetar i nära samarbete med projektledare och processingenjörer för att utforma den bästa möjliga lösningen för varje kund. I din roll som konstruktör är du delaktig från projektstart till slutförande. 

Utbildning: Civilingenjör eller högskoleingenjör i maskinteknik 

AnoxKaldnes

Kärnan i AnoxKaldnes verksamhet är biologisk behandling av avloppsvatten baserat på MBBR, R&D och labtjänster.

Jobbmöjligheter

Försäljningsingenjör
Som försäljningsingenjör på AnoxKaldnes arbetar du med försäljning och projektering inom ditt marknadsområde. Du analyserar kundernas behov och undersöker affärsmöjligheter. Arbetet innebär också att utbilda andra enheter inom Veolia Water Technologies. 

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, ekosystemteknik eller motsvarande erfarenhet.

FoU-Ingenjör
Som FoU-ingenjör på AnoxKaldnes har du en aktiv roll i flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Du ansvarar för daglig drift, underhåll och uppföljning av pilot- och laboratorietester. Planering av projektaktiviteter sker i projektgruppen där du har en aktiv roll. 

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, ekosystemteknik eller motsvarande erfarenhet.

Hydrotech

Hydrotech utvecklar och tillverkar högpresterande mikrosilfilter som används för att ta bort partiklar från vatten.

Jobbmöjligheter

Försäljningsingenjör 
Som försäljningsingenjör har du en aktiv roll och tar fram tekniska lösningar i kundspecifika projekt. Du ger råd och vägledning om Hydrotechs produkter till våra kunder. Du deltar också i försäljning och marknadsföring på utställningar och besök hos distributörer och kunder.

Utbildning: Civil- eller högskoleingenjör i maskinteknik eller motsvarande erfarenhet. 

Konstruktör
Som konstruktör tar du fram ritningar och produktionsmaterial till tillverkningen. Du anpassar modeller efter kundens behov och arbetar med felsökning både internt och externt. Du hjälper också till med teknisk support. Som konstruktör är du delaktig i hela processen från försäljning till slutkontroll. 

Utbildning: Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik eller motsvarande erfarenhet. 

Processingenjör
Som processingenjör utför du JAR-tester, pilottester och fullskaliga tester. Du demonstrerar processeffektiviteten till potentiella kunder och tar fram konstruktionsriktlinjer baserade på testerna. Du deltar i utvecklingen av nya tillämpningar för produkterna, antingen genom att förändra något i produkten eller genom att kombinera den med andra processer. Du ger också stöd till säljteamet i form av utformning av processer och utvärdering av garantier.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, ekosystemteknik, eller motsvarande erfarenhet.

Share