Våra Värderingar

Ansvar – Solidaritet – Respekt – Innovation – Kundfokus

VA-ingenjörernas kvalité-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem är ett integrerat system. Den övergripande styrningen är Veolias Code of Conduct som grundar sig på fem (5) kärnvärden som utgör grunden i företagskulturen:

ANSVAR (Responsibility) - Att aktivt delta i att bygga ett samhälle för en hållbar utveckling.

SOLIDARITET (Solidarity) - Att tillgodse både kollektiva och gemensamma intressen.

RESPEKT (Respect) - Att följa gällande lagar och regler, koncernens interna regler och visa respekt gentemot andra.

INNOVATION (Innovation) - Att forska inom och utveckla hållbara lösningar för kunder, miljö och samhälle.

KUNDFOKUS (Customer focus) - Att söka efter tjänster med bättre effektivitet och kvalitet. Lyssna på kunden och sträva efter att uppfylla tekniska, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga förväntningar med hjälp av företagets kompetens för att på så sätt tillhandahålla kundanpassade och innovativa lösningar.

Inom Veolia Water Technologies är ambitionen enligt ”Management Commitment” att bli erkänd som ledande inom vattenbehandling genom att vara ett företag:

  • Högpresterande, med tillväxt och lönsamhet.
  • Som för kunden är det självklara valet för stora och komplexa arbeten.
  • Med en komplett portfölj av ”state of the art” lösningar och teknologier.
  • Känt som expert för svåra vattenbehandlingsprojekt genom innovativa lösningar.
  • Som medarbetare är stolta och delaktiga i.
Share