Företaget

VA-Ingenjörerna, en del av Veolia Water Technologies

Världsledande

På Veolia Water Technologies är vi världsledande när det kommer till processtekniska lösningar för vattenrening och slambehandling till den kommunala och industriella sektorn. I över 160 år har vi hjälpt kommuner och industrier att optimera och effektivisera sina anläggningar, vilket har gett oss goda referenser världen över.

När det kommer till vattenrening så är det viktigt att kunna skydda både de lokala och nationella vattenresurserna, samtidigt som det är viktigt att förbereda anläggningarna inför framtida krav och regleringar. På Veolia Water Technologies tar vi därför ett helhetsansvar över arbetet, vilket inkluderar både utformning, byggnation, drift, underhåll och uppgraderingar. Utöver detta så erbjuder vi även garantier för både funktion och prestanda.

För att säkerställa att våra lösningar ligger i framkant har vi över 1 000 forsknings- och innovationsexperter över hela världen, flera forskningscentra, egna testplattformar och fältprovplatser. Med oss som samarbetspartner kan ni därför känna er trygga och se fram emot ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete.

Naturlig samarbetspartner

VA-Ingenjörerna strävar alltid efter att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för att skydda de lokala och nationella vattenresurserna.

  • Vi har sedan år 1990 drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar.
  • Vi finns nära våra kunder, från Lund i söder till Östersund i norr.
  • Vi tar tillsammans med våra kunder fram den bästa lösningen.
  • Vi erbjuder garantier för både funktion och prestanda, ett totalansvar att lita på.
  • Vi ser ömsesidig och långsiktig samverkan som nyckeln till framgång.

Veolia Water Technologies Sverige

I svenska Veolia Water Technologies ingår även teknologicentren:

  • AnoxKaldnes, världsledande inom biologiska processer sedan år 1986. Med forskning och utveckling i Sverige specialiserad på biologisk avloppsvattenrening baserad på MBBRTM biofilmsteknologi och på biogasproduktion för den industriella och kommunala marknaden.
  • Hydrotech, världsledande inom mikrofiltrering sedan år 1984. Med tillverkning och forskning och utveckling i Sverige säljer Hydrotech högpresterande filterlösningar till den industriella och kommunala marknaden med fiskodlingar som specialgebit.

Dessutom finns även Veolia Sverige som sköter anläggningar för energiförsörjning, vattenbehandling och återvinningshantering, samt är ägare och förvaltare av offentliga och kommersiella fastigheter.

Share