Företaget

VA-Ingenjörerna, en del av Veolia Water Technologies

Världsledande

Veolia Water Technologies är världsledande inom processtekniska lösningar för vatten- och slambehandling till den kommunala och industriella sektorn, med otaliga referenser runt om i världen och över 160 års erfarenhet avseende design, leverans och optimering av anläggningar.

Till vår hjälp har vi 1 000 forsknings- och innovationsexperter runt om i världen, flera internationella forskningscentra, egna testplattformar och fältprovplatser, samt akademiska och industriella partners.

Naturlig samarbetspartner

VA-Ingenjörerna strävar alltid efter att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för att skydda de lokala och nationella vattenresurserna.

  • Vi har sedan år 1990 drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar.
  • Vi finns nära våra kunder, från Lund i söder till Östersund i norr.
  • Vi tar tillsammans med våra kunder fram den bästa lösningen.
  • Vi erbjuder garantier för både funktion och prestanda, ett totalansvar att lita på.
  • Vi ser ömsesidig och långsiktig samverkan som nyckeln till framgång.

Veolia Water Technologies Sverige

I svenska Veolia Water Technologies ingår även teknologicentren:

  • AnoxKaldnes, världsledande inom biologiska processer sedan år 1986. Med forskning och utveckling i Sverige specialiserad på biologisk avloppsvattenrening baserad på MBBRTM biofilmsteknologi och på biogasproduktion för den industriella och kommunala marknaden.
  • Hydrotech, världsledande inom mikrofiltrering sedan år 1984. Med tillverkning och forskning och utveckling i Sverige säljer Hydrotech högpresterande filterlösningar till den industriella och kommunala marknaden med fiskodlingar som specialgebit.

Dessutom finns även Veolia Sverige som sköter anläggningar för energiförsörjning, vattenbehandling och återvinningshantering, samt är ägare och förvaltare av offentliga och kommersiella fastigheter.

Share