01/07/2016

Veolia VA-Ingenjörerna VARIM-certifierade!

VARIM har infört en certifiering med syfte att underlätta för kunderna i sökandet efter en kvalificerad leverantör som uppfyller vissa krav och innebär att företaget:

  • har ett dokumenterat kvalitetssystem
  • har en dokumenterad miljöpolicy och en person som är miljöansvarig
  • använder ledande teknik
  • arbetar aktivt för en bra vattenkvalitet
  • genomgår kontinuerligt utbildning
  • arbetar för ett hållbart samhälle
  • är väletablerade och har mångårig erfarenhet
  • har en dokumenterad välskött ekonomi
  • ingår i värdekedjan för industriell och kommunal vattenrening
  • följer Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB's (TEBAB) vid var tid gällande konkurrensrättsliga uppförandekod
Vi ser detta som en kvalitetsstämpel i VA-branschen säger Henrik Held, Marknadschef på Veolia VA-Ingenjörerna.


Läs mer på http://varim.se/information/certifiering/.

Share