Nyheter

År

Results

1| 2| 3

Veolia VA-Ingenjörerna VARIM-certifierade!

01/07/2016

VARIM har infört en certifiering med syfte att underlätta för kunderna i sökandet efter en kvalificerad leverantör som uppfyller vissa krav och innebär att företaget:

Veolia Water Technologies medverkade på Livsmedelsdagarna

10/16/2015

Clara Tamm/Veolia Water Technologies berättade på Livsmedelsdagarna om vikten av att se mer strategiskt och affärsmässigt på vatten. Vattenanvändning är en fråga som blir allt viktigare globalt, men även här hemma i Sverige. Vatten är en av de viktigaste ingredienserna vid produktion av livsmedel och ett processhjälpmedel som används genom hela processen.Tillgången på vatten av bra kvalitet kommer att bli en av de största hållbarhetsutmaningarna för livsmedelsindustrin.

Välkommen till seminarium 5 november 2015

10/06/2015

Härmed vill VA-Ingenjörerna bjuda in dig till vårt seminarium "lösningar för höga flöden och rening i kalla klimat", dvs att med små medel åstadkomma långtgående rening.

Veolia VA-Ingenjörerna bygger framtidens avloppsreningsverk i Borås

09/28/2015

Veolia Water Technologies har genom VA-Ingenjörerna och Krüger fått i uppdrag att utforma ett nytt och ambitiöst avloppsreningsverk för Borås Energi och Miljö. Med fokus på miljö, effektivitet och långsiktighet kommer den nya anläggningen att hålla absolut toppklass.

Samma företag - Fler teknologier

11/20/2014

VA-Ingenjörerna blir en del av Veolia Water Technologies AB med nytt organisationsnummer 556273-8582 från och med 11/11-14 (AnoxKaldnes AB just nu är under namnändring till Veolia Water Technologies AB)

Cirkulation nr 6: Katrineholm har påbörjat intriminingen

09/24/2014

I Katrineholm pågår kampen mot klockan. Rosenholms reningsverk är det sista i landet som åtgärdas för att uppfylla EU-kommissionens krav på kväverening. Under sommaren har intrimningen börjat.

- Biosteget kom igång planenligt i mitten av juni. 15 juni var vi nere under 15 mg kväve per liter, berättar projektledaren för ombyggnationen, Leif Sildén, VA-ingenjörerna

Lidköpingsnytt.nu: "Möjligt pumpa avloppsvatten till Skara" VA-Ingenjörerna presenterar utredningen

06/17/2014

Den 17 juni 2014 presenterades för kommunledningarna i Skara och Lidköping den utredning som på kort tid gjorts för att klarlägga om Lidköpings avloppsvatten kan pumpas till Skaras reningsverk vid Horshaga. Slutsatsen är: Det är möjligt, det kostar runt 350 miljoner, och man måste skapa en ny recipient för Dofsan klarar inte mer.

LKAB har skrivit kontrakt med VA-Ingenjörerna för leverans av en anläggning för att uppnå miljövillkor

04/09/2014

LKAB har skrivit kontrakt med VA-Ingenjörerna AB, ett Veolia företag, för att leverera en anläggning som skall säkerställa att villkorsgränsen för ammoniak inte överskrids.

1| 2| 3

Share