04/22/2019

Sanering med ISTD av förorenad mark i Kristianstads Kommun

Artikel i Svensk Byggtjänst 20190320 gällande sanering av förorenad mark i Kristianstad Kommun. Det var en av Skånes mest förorenade tomter men efter att ha använt en metod för att ånga bort över tusen kilo av lösningsmedlet perkloretylen har föroreningarna försvunnit. Termisk In situ behandling anses vara väldigt effektiv när det handlar om att få bort klorerade lösningsmedel och föroreningar som är flyktiga. Arbetet ses som en framgång enligt Peter Andersson projektledare för arbetet som är nöjd med resultatet och intresset från andra kommuner har varit jättestort.

Värmebehandlingsarbetet har utförts av Veolia Water Technologies, genom VA-Ingenjörerna och det danska företaget Krüger, som har stor erfarenhet av liknande projekt över hela världen.

PROJEKTET I KORTHET

Segment:       Marksanering

Kund:          Kristianstads Kommun

Lokalisering: Kv Färgaren3

Leverans:   Sanering av organiska föroreningar

Genomförande: Jan 2017 - Jan 2018

Share