06/29/2018

Ökad reningskapacitet på Sjölunda avloppsreningsverk, VA SYD

VA-Ingenjörerna moderniserar Sjölunda avloppsreningsverk för att öka kapaciteten på kvävereningen. Genom bästa möjliga teknik och på det mest kostnadseffektiva sättet uppnås därmed den nivå på utsläpp av kväve och på arbetsmiljö som kommer att krävas idag och i den närmaste framtiden.

Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintligt aktivslamsteg Block G3 till en MBBR-lösning, samt uppgradering av luftningssystem med tillhörande el och automation. Den föreslagna tekniska lösningen bygger på Veolias Hybas™-process och bassängerna kommer att fyllas med bärare typ AnoxKaldnes K5.

PROJEKTET I KORTHET

Segment: Kommunal VA

Kund: VA SYD

Anläggning: Sjölunda avloppsreningsverk

Lokalisering: Malmö kommun, Skåne län

Leverans: Kapacitetsökning av befintlig anläggning

Order datum: Juni 2018

Ordersumma: ca 27 000 KSEK

Entreprenadform: ABT (Totalentreprenad)

Share