05/25/2018

Nytt avloppsreningsverk i samverkan med Sölvesborg Energi & Vatten

VA-Ingenjörerna skall tillsammans med Sölvesborg Energi och Vatten AB, i samverkan bygga ut och modernisera avloppsreningsverket i Nogersund för att bla ta hand om kommande belastning från mindre numera uttjänta avloppsreningsverk.

Nuvarande anläggning är uppdelad i två delar, ett industrireningsverk och ett traditionellt avloppsreningsverk där det sistnämnda även behandlar utgående industriavloppsvatten. Det nya moderna avloppsreningsverket är tänkt att bli dimensionerat för 29 800 pe.

Själva samverkansprojektet är uppdelat i 2 faser där första fasen, Fas 1, består av att tillsammans med Sölvesborg Energi & Vatten ta fram lämplig teknisk lösning. Därefter påbörjas nästa fas, Fas 2, som består av själva genomförandet, dvs byggnationen och moderniseringen av anläggningen.

PROJEKTET I KORTHET

Segment: Kommunal VA

Kund: Sölvesborg Energi & Vatten AB

Anläggning: Nogersunds avloppsreningsverk

Lokalisering: Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Leverans: Nytt avloppsreningsverk

Order datum: Maj 2018

Entreprenadform: ABT (Totalentreprenad)

Upphandlingsform: Samverkan

Share