03/16/2018

Nytt styrsystem i samverkan med Finspångs Tekniska Verk

VA-Ingenjörerna skall tillsammans med Finspångs Tekniska Verk, i samverkan byta ut och modernisera styrsystemet på Axsäters avloppsreningsverk för att skapa en säker och stabil anläggning som möter dagens krav och framtidens möjligheter.

Själva samverkansprojektet består av att tillsammans med Finspångs Tekniska Verk ta fram lämplig teknisk lösning. Därefter påbörjas nästa fas som består av själva genomförandet, dvs moderniseringen av styrsystemet.

PROJEKTET I KORTHET

Segment: Automation och IT

Kund: Finspångs Tekniska Verk AB

Anläggning: Axsäters avloppsreningsverk

Lokalisering: Finspångs kommun, Östergötlands län

Leverans: Nytt modernt styrsystem

Order datum: Mars 2018

Ordersumma: ca 6 400 KSEK

Entreprenadform: ABT (Totalentreprenad)

Upphandlingsform: Samverkan

Share