05/22/2017

Teknisk marksanering av klorerade lösningsmedel, Trollhättans Stad

Trollhättans Stad har en tom där det tidigare funnits en kemtvätt, Kemtvätten har under flera år släppt ut klorerade lösningsmedel vilket har förorenat jord, berg och grundvatten.

Trollhättan stad har en tomt där det tidigare funnits en kemtvätt, Kemtvätten har under flera år släppt ut klorerade lösningsmedel vilket har förorenat jord, berg och grundvatten.

Projektet i korthet

Segment: Marksanering

Kund: Trollhättans Stad

Fastighet: Järnsågen 3, Halvorstorp, Trollhättan

Leverans: Reningsanläggning, rör och värmare för upphettning

Order datum: Mars 2017

Ordersumma: ca 18 800 kSEK

Entreprenadform: ABT (Totalentreprenad)

Upphandlingsform: Samverkan

Share