05/22/2017

Teknisk marksanering av klorerade lösningsmedel, Kristianstads Kommun

Kristianstad Kommun har en tomt där det tidigare funnits en kemtvätt som under flera år släppt ut klorerade lösningsmedel vilket har förorenat jord, grundvatten och kalkstens berg.

Kristianstad Kommun har en tom där det tidigare funnits en kemtvätt som under flera år släppt ut klorerade lösningsmedel vilket har förorenat jord, grundvatten och kalkstens berg.

Projektet i korthet

Segment: Marksanering

Kund: Kristianstads Kommun

Lokalisering: Kvarteret Färgaren 3, Kristianstad

Leverans: Reningsanläggning, rör och värmare för upphettning

Order datum: Januari 2017

Ordersumma: ca 24 000 kSEK

Entreprenadform: ABT (Totalentreprenad)

Share