05/22/2017

Ny kundanpassad processvattenanläggning till Fortum

Fortum Värme bygger en ny processvattenanläggning för Brista kraftvärmeverk, för att rena olika typer av matarvatten. 

Processvattenanläggning med avhärdning, RO, CO2-avgasare, EDI och blandbäddsfilter levererar vatten till befintliga spädvattentankar. Anläggningen renar två olika matarvatten, kommunalt vatten och behandlat rökgaskoncentrat. Från spädvattentankarna leds det renade vattnet till ett ytterligare reningssteg som består av O2-avgasning med egen kvävgasförsörjning och efterföljande pH-justering. Den nya processvattenanläggningen har en kapacitet av 2 x 25 m3/h.

Projektet i korthet

Segment: Processvatten

Kund: Fortum Värme

Lokalisering: Stockholm

Leverans: 1 st kundanpassad processanläggning

Order datum: Mars 2017

Share