Nyheter

År

Results

1| 2

Ny modern reningsanläggning till Rottneros bruk

06/19/2017

Rottneros utökar sin produktion på Rottneros bruk i Sunne och kompletterar sin befintliga processanläggning med ett nytt modernt anaerobt reningssteg av typ Biothane Biobed® Advanced EGSB.

Nytt validerat renvattensystem  till GE Healthcare

01/24/2017

GE Healthcare Bio-science AB fördubblar produktions-kapaciteten i en helt ny och modern processvattenanläggning. 

Ombyggnation av Ängstorps avloppsreningsverk

01/24/2017

VA-Ingenjörerna bygger om Ängstorps avloppsreningsverk för att nå en högre behandlingskapacitet.

Var med Veolia Water Technologies och säkra vattenmiljön för framtida generationer

01/18/2017

För att värna resursen vatten designar och implementerar Veolia lösningar som syftar till att förbättra tillgången, skydda och förnya samma resurser. Vi kallar detta cirkulär ekonomi.

Veolia har vunnit två utmärkelser för sitt engagemang för cirkulär ekonomi

02/01/2016

Vid Circular Awards 2016 tilldelades Veolia två utmärkelser för sina bidrag till att utveckla cirkulär ekonomi. Koncernen erhöll första pris i kategorin "Multinational" och andra plats i kategorin "Leadeship".

Veolia VA-Ingenjörerna VARIM-certifierade!

01/07/2016

VARIM har infört en certifiering med syfte att underlätta för kunderna i sökandet efter en kvalificerad leverantör som uppfyller vissa krav och innebär att företaget:

Veolia Water Technologies medverkade på Livsmedelsdagarna

10/16/2015

Clara Tamm/Veolia Water Technologies berättade på Livsmedelsdagarna om vikten av att se mer strategiskt och affärsmässigt på vatten. Vattenanvändning är en fråga som blir allt viktigare globalt, men även här hemma i Sverige. Vatten är en av de viktigaste ingredienserna vid produktion av livsmedel och ett processhjälpmedel som används genom hela processen.Tillgången på vatten av bra kvalitet kommer att bli en av de största hållbarhetsutmaningarna för livsmedelsindustrin.

1| 2

Share