Kunskapsbank

Lär dig mer om:

Avloppsvatten

Veolia Water Technologies erbjuder teknologilösningar för rening av Avloppsvatten inom den kommunala och industriella sektorn och är idag världsledande i skapandet av ett säkert och hållbart vatten.

Läs mer..

Avloppsvattenrening

Hur går avloppsvattenrening till? När du dricker vatten ur kranen eller när någon sätter på en diskmaskin i ett kök på en restaurang så använder de vatten som är renat.

Läs mer..

Bioavfall

Matrester såsom bananskal, frukt, ägg eller det som blev över av gårdagens middag är några av många bioavfall som finns.

Läs mer..

Biologiskt reningsverk

Biologiska reningsverk är en viktiga för att rena vårt avloppsvatten, men hur fungerar de egentligen? I denna artikel går vi igenom hur reningsprocessen i dessa verk går till.

Läs mer...

Biologisk rening av avloppsvatten

I våra toaletter och övriga avlopp spolas det ner allt ifrån papper och annat som är tänkt att spolas ned, till sådant som inte alls ska spolas ned. Oavsett vilket så måste såväl material som vatten dock tas om hand om, men hur går detta till?

Läs mer...

Distribution dricksvatten

Vatten är vår största källa till liv och är något som både människor och djur behöver ha tillgång till för att kunna överleva.

Läs mer..

Dricksvattenkvalitet

Vatten är vår viktigaste resurs som vi inte kan överleva utan, i Sverige är det en självklarhet att kunna dricka rent vatten direkt ur kranen.

Läs mer..

Hållbarhet vatten

Veolia strävar efter att alltid tillvarata, hushålla med samt återskapa och återföra jordens resurser – detta för att uppnå och upprätthålla en cirkulär ekonomi. Vi på Veolia Water Technologies tror på att skapa hållbarhet i skapandet av rent vatten.

Läs mer..

Industriavlopp

Veolia Water Technologies hanterar, renar och återvinner avloppsvatten från Industriavlopp.

Läs mer..

Kemisk rening av vatten

I vattenreningsprocessen genomgår vattnet en mängd olika reningssteg som alla har olika uppgifter. I det sista steget av processen sker en kemisk rening av vattnet, men sker egentligen i detta steg? Och varför är det viktigt?

Läs mer...

Processoptimering

En definition av processoptimering eller processtyrning är att skapa ett så optimalt förhållande som möjligt inom ett system.

Läs mer..

Processvatten

Vatten är en viktig beståndsdel för tillverkningsprocessen inom alla industrisektorer. Processvatten avser det vatten som används inom tillverkningsprocessen.

Läs mer..

Reningsverk Göteborg

Ett välutvecklat reningsverk är grundläggande för vår miljö och hälsa och för säkerställandet av tillgång till rent vatten även för framtida generationer.

Läs mer..

Rening av dricksvatten

I Sverige är vi bortskämda med vårt högkvalitativa dricksvatten och få vet hur det går till innan vattnet når våra kranar. Före du kan spola upp dricksvattnet i kranen genomgår det en övergripande reningsprocess vid ett närliggande vattenverk. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur rening av dricksvatten går till!

Läs mer...

Renat vatten

Renat vatten som vi kan dricka ur kranen kommer från råvatten som i sin tur utvinns från ytvatten och grundvatten.

Läs mer..

Råvatten

Råvatten är en viktig del av den svenska vattencykeln och det är också den som är källan till vårt dricksvatten. Tack vare den rikliga tillgången till ytvatten och grundvatten är det ingen brist på råvatten, men det gäller att använda råvarorna på rätt sätt för att kvalitén ska vara god.

Läs mer...

Slambehandling

Slam är en blandning av restprodukter och sådant som vi spolar ner i toaletten eller i köksvasken som inte kan renas på reningsverket då det är för stort.

Läs mer..

Va-Verk

Vatten och avlopp förkortas VA och det förknippas med både VA-verk och VA-verksamheterna. Dessa innebär alltså de verk och förvaltningar som vårt vatten och avlopp.

Läs mer..

Vattenanalys

I denna artikel går vi igenom de olika typerna av vattenanalyserna som finns!

Läs mer..

Vattenbehandling

Veolia Water Technologies är världsledande på teknologilösningar för vattenbehandling inom den kommunala och industriella sektorn.

Läs mer..

Vattencykeln

Hur ser vattencykeln ut för att omvandla smutsigt vatten till det som rinner ur kranen? En bra processanläggning ska inte bara rena vattnet utan det ska också göra detta på ett hållbart sätt.

Läs mer..

Vattendistribution

Vattnet är vår nödvändigaste resurs och något som vi i Sverige tar för givet att vi alltid har tillgång till.

Läs mer..

Vattenreningsanläggning

Vattenreningsanläggningar är en viktig del i vårt samhälle och ser bland annat till så att vi har vatten i kranen, samt att vårt avloppsvatten renas och tas om hand om. Men hur fungerar dessa komplexa anläggningar?

Läs mer...

Vattenrening Stockholm

Vattenrening är en process för att minska föroreningar och förbättra kvalitén på dricksvatten och avloppsvatten.

Läs mer..

Vattenreningsprocess

Letar du efter mer information om olika vattenreningsprocesser? I denna artikel kommer vi att berätta mer om vattenreningsprocessen i grundvattenverk och ytvattenverk.

Läs mer...

Vattenreningsverk

Vattenreningsverk är viktiga för att rena vårt avloppsvatten, men hur fungerar de egentligen? I denna artikel tänkte vi gå igenom hur ett reningsverk vanligtvis fungerar, samt vilka olika reningsmetoder som finns.

Läs mer...

Vattenverk

Det är över nio miljoner människor bosatta i Sverige och samtliga behöver ha tillgång till ett friskt vatten som håller hög kvalité och är drickbart.

Läs mer..

Vattenverk Göteborg

I ett vattenverk rengörs det vatten som vi sedan kan dricka, tvätta och duscha med. Från Göta älv i Göteborg tar sig vårt viktigaste livsmedel sig ned genom något av vattenverken vid Alelyckan och Lackarebäck.

Läs mer..

Vattenverk Malmö

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är inte många dagar vi kan leva utan det. Det finns många faktorer som är viktiga för att vattnet ska bli rent.

Läs mer..

Vattenverk Stockholm

Idag finns två vattenverk i Stockholm som förser stadens invånare med rent dricksvatten, Lovö och Norsborgs vattenverk.

Läs mer..

Share