Vattenverk

Letar du information kring vattenverk? Det är över nio miljoner människor bosatta i Sverige och samtliga behöver ha tillgång till ett friskt vatten som håller hög kvalité och är drickbart. Vi tar för givet att vatten ska vara friskt, inte grumligt, smaka gott och inte ha en märklig doft. Vittring av berggrund och vägsalt är dock några faktorer som hotar vårt friska vatten. År 1861 konstruerades Sveriges allra första vattenverk som än idag arbetar med en följd olika processer för att hålla vattnet rent.

Hur går processen till för vattenverk?

I ett vattenverk behandlas och främst renas råvatten till dricksvatten. Denna process ser olika ut för olika vatten. Det beror helt och hållet på var vattnet kommer ifrån från första början. Råvatten som vårt vatten kallas är antingen grundvatten eller ytvatten.

I Sverige finns det cirka 1750 kommunala vattenverk, varav 10 procent av dem är ytvattenverk. Detta innebär stora verk som försörjer större städer och fler människor. Det krävs en ordentlig och avancerad reningsprocess av detta vatten och man kan behöva arbeta mer intensivt med vissa föroreningar i ytvattnet än vad man behöver göra i ett grundvatten.

Grundvattenverk innehåller oftast färre steg då kvaliteten oftast är högre. I vissa fall behövs ingen behandling alls och vattnet kan i stort sett direkt pumpas ut. Exempel på det finns i kommunerna Sundsvall, Nordanstig och Timrå. Grundvattnet är av så bra kvalité att något vattenverk helt enkelt inte behövs. På grund av säkerhetsåtgärder väljer man dock att behandla vattnet med UV-ljus. I vissa områden har grundvattnet förorenats av vägsalt, ämnen från vittring av berggrund eller pesticider.

Vattnet som produceras till dig, som gör att du kan duscha, spola, diska och tvätta med mera är ytvatten som kommer från glaciärer, sjöar och vattendrag. Samt grundvatten som bildas när vatten rinner ner genom jordlagren. Vi på Veolia Water Technologies är de ledande inom teknologiska lösningar vilket gör att vi säkerställer att du kan ta del av vårt friska vatten.

Share