Vattenverk Malmö

Har du sökt efter vattenverk Malmö? Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är inte många dagar vi kan leva utan det. Det finns många faktorer som är viktiga för att vattnet ska bli rent. Under Malmös gator ringlar ett långt ledningsnät som ska ge vatten till många hushåll och hem. I snitt konsumerar varje svensk 160 liter vatten per dag; 10 liter för dryck och till matlagning. 

Vattenverken i Malmö drivs av det kommunägda företaget Sydvatten, som i sin tur äger och bedriver Ringsjöverket, Vombverket samt Bolmentunneln. Detta gör att befolkningen i Malmö kan garanteras ett hållbart och friskt vatten. Ungefär 500 000 personer är beroende av Bolmetunneln och 400 000 är det indirekt vilket har gett upphov till att tunneln 2010 förklarades riksintresse för produktion av dricksvatten.

Vart kommer dricksvattnet ifrån - historia

·Bolmentunneln är 82 kilometer lång och konstruerades på grund av att den befintliga vattenförsörjningen inte räckte till, då befolkningen växte allt mer.

·År 1987 började den användas för vattenverk i Malmö och har sedan dess blivit allt viktigare för stadens vattenförsörjning.

·Det dricksvatten som produceras i Ringsjöverket, som togs i bruk år 1963, tas från sjön Bolmen medan Ringsjön numera endast används som reservvattentäkt.

·Vombverket stod klart år 1948 och här går dricksvattnet först igenom en naturlig process, från regnvatten via konstgjord infiltration till att slutligen bli ett grundvatten. Därefter påbörjas själva reningen av vattnet för att sedan fraktas i Bolmentunneln.

Vad erbjuder vi på Veolia Water Technologies?

Vi på Veoila Water Technologies specialiserar oss regionalt på exempelvis kommunal nivå och har teknologilösningar för dricksvatten så som avloppsvatten. Kommunerna och även de industriella kunderna får de bästa möjliga lösningarna för ett högkvalitativt vatten. Det både behandlas och återanvänds på det allra effektivaste sättet och Malmös vatten håller därför hög kvalitet. Vattnet passerar flera steg innan det rinner ur malmöbornas kranar. Nu senast förra året infördes ett nytt steg i processen och en UV-anläggning skapades för att förstöra molekylens DNA hos bakterier, patogener, virus och andra mikroorganismer i vattnet.

Malmö vatten – PH-värde - Fakta

·Dricksvatten ska ha ett PH-värde på mellan 7,0 och 9,0.

·Är det under 7 blir det surt och kan leda till frätskador på rör och ledningar vilket i sin tur kan göra att metaller från rören blandas ut i dricksvattnet.

·Är det över 9 (framförallt 10,5 och uppåt) så kan det orsaka skador på slemhinnor och ögon.

·Just därför har Veolia nolltolerans på vatten som inte ligger inom detta spann och kan därför garantera helt rent vatten via Malmös vattenverk.

Vatten som är den absolut viktigaste tillgången vi har och som vi inte kan överleva utan, behöver ha en hög standard. Vi behöver bland annat vara försäkrade om att det inte innehåller bakterier, lukter och smuts. Att söka upp en vattenkälla i naturen kan vara lätt men att rena ett vatten som har en vattenburen smitta är desto svårare. Tack vare Veolia Water Technologies system och reningsprocesser så kan vattnet som rinner i det långa ledningsnätet under stadens gator idag kalla friskt och rent.

Share