Vattenverk Göteborg

Letar du information om vattenverk Göteborg? I ett vattenverk rengörs det vatten som vi sedan kan dricka, tvätta och duscha med. Från Göta älv i Göteborg tar sig vårt viktigaste livsmedel sig ned genom något av vattenverken vid Alelyckan och Lackarebäck. I Sverige är vattnet så rent att vi har lyxen att kunna dricka det direkt från kranen, denna förmån finns generellt inte i andra länder. En vattenburen smitta kan orsaka stora problem - något som företaget Veolia Water Technologies har lösningen på.

Vatten är det viktigaste livsmedlet vi har då vi kan endast klara oss 3 dagar utan det. Skulle du bli vilse i skogen bör det första du gör vara att söka upp en vattenkälla. Men dessa är såklart inte alltid renliga. De flesta bäckar som porlar genom vår natur har ibland organismer och farliga ämnen i sig. På Göteborgs stads hemsida står det om den vattenburna smitta som finns och vilket hot det utgör mot vårt dricksvatten.

Historia om vattenverk

Det var år 1861 som Sveriges första vattenverk uppfanns och dem fortsätter utvecklas mer och mer tack vare våra processtekniska lösningar som finns idag. Tack vare dem slipper vi bli sjuka och tack vare dem har vi vatten från kranen som är drickbart.

Om oss

Vi är det världsledande företaget inom dessa processtekniska lösningarna har idag otaliga referenser runt om i världen med över 160 års erfarenhet i bagaget. På kommunal nivå så specialiserar sig vi oss på teknologilösningar för dricksvatten, avloppsvatten, processvatten och slam. Både Göteborgs kommun och även de industriella kunderna får de bästa möjliga lösningarna för ett högkvalitativt vatten.

Vattnet både behandlas och återanvänds på de allra effektivaste sätten. En vattenburen smitta är utom räckhåll och Göteborgs stad kan tack vare de vattenverk som finns vid Alelyckan och Lackarebäck tryggt dricka det vatten som idag rinner ur deras kranar och används till alla möjliga ändamål.

Share