Vattendistribution

Letar du information kring vattendistribution? Vattnet är vår nödvändigaste resurs och något som vi i Sverige tar för givet att vi alltid har tillgång till. Vi vill ha ett klart, friskt och rent vatten som är drickbart och för att tillfredsställa detta genomgår vattnet en lång process. När denna reningsprocess har genomgåtts ska en vattendistribution ske. Detta betyder att det renade vattnet fördelas ut till hushåll, företag och andra konsumenter. I distributionen ingår också att fördela vattnet så att användningen blir så effektiv som möjligt. Denna vattendistribution börjar i reservoarer som vattentorn, där vattnet förvaras när reningsprocessen är klar.

Mer information om vattendistributionen

För att vattendistributionen ska vara säker, enkel, effektiv och miljövänlig krävs olika typer av rör, pumpar och brandposter. Dessa är gjorda av olika material som innefattar allt från betong och gjutjärn till plast och rostfritt stål . Pumpar behövs för att kontrollera det tryck som uppstår när vattnet forslas från en källa till en annan. Det krävs ett väl planerat pumpsystem som reglerar både tryck och bidrar till energibesparingen, och kompletteras med ett komplett SCADA styr- och övervakningssystem för att kontrollera att pumpstyrningen och vattendistributionen fungerar som det ska.

Saker att tänka på

Om det skulle inträffa en olycka exempelvis att ett tryckfall eller ett ledningsbrott skulle ske kan mikroorganismer som biologiska och kemiska föroreningar leta sig in i distributionssystemet. Dessa kan vara skadliga för människor och måste då rensas bort vilket kan bli både komplicerat och en dyr kostnad. För att undvika att dessa mikroorganismer tar sig in i processen kan vi på Veolia Water Technologies givetvis erbjuda flera teknologilösningar då vi har stor expertis och erfarenhet. Vi vet hur anläggningar kan leverera vatten på ett säkert och hållbart sätt.

Share