Vattencykeln

Hur ser vattencykeln ut för att omvandla smutsigt vatten till det som rinner ur kranen? En bra processanläggning ska inte bara rena vattnet utan det ska också göra detta på ett hållbart sätt. Miljöfrågan är en av vår tids största utmaningar och för att vi ska kunna fortsätta att säkerställa rent dricksvatten under en lång tid framöver.

Hur arbetar Veolia Water Technologies mot kommunala och industriella kunder?

• Dricksvatten – levereras över hela landet och har gjort det på ett hållbart sett under en lång tid

• Avloppsvatten – uppsamling av vatten från hushåll, industrier men även annan användning som samlas upp i våra avloppssystem. Från avloppsvattnet kan även energi och näring tillvaratas. 

• Processvatten – vatten som framställs enligt kundens önskemål och krav för att användas i industriell produktion, värme- och kraftverk samt andra institutioner. 

• Slam – en av de största biprodukterna vid vattenhantering inom vattencykeln och det är viktigt att det hanteras på rätt sätt. Som vi ser det så räcker det inte att bara göra sig av med slammet utan vi återför det till naturen där det hör hemma för att sluta kretsloppet. 

Vattencykeln i alla steg

Vattnet hämtas från hav, sjöar, dammar eller vattendrag, omvandlas till dricksvatten och återvinns sedan i avlopp och renas därefter i reningsverk för att sedan transporteras dit det behövs, till samma eller till ny recipient. Detta utgör i stora drag vattencykeln men det finns en massa små komponenter som tillsammans utgör hela cykelns kretslopp. Varje steg har potential att påverka natur och klimat. Därför har Veolia Water Technologies gjort det till sitt uppdrag att säkerställa hållbar vattenhantering i varje steg av denna process. 

Industriell vattenanvändning

Beroende på vilken typ av industri det rör sig om så används vattnet på olika sätt. Det kan vara tvättning, spädning, kylning, uppvärmning eller som transportmedia. Eller så kan det röra sig om att ingå i själva produkten som tillverkas för försäljning. De flesta industribolag är beroende av vatten och att det håller en hög standard och kraven varierar beroende på applikation, ibland lägre och ibland högre än dricksvatten men det finns alltid ett minimum som ska hållas och Veolia Water Technologies har alltid som mål att inte bara nå det målet utan också överträffa det.  

Om du har några frågor om hur Veolia Water Technologies kan hjälpa ditt företag eller din lokala kommun med vattenhantering, rening eller om du har generella frågor om hur vi arbetar med vattencykeln så är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på alla dina frågor. 

Share