VA-verk

Har du sökt efter VA-verk? Vatten och avlopp förkortas VA och det förknippas med både VA-verk och VA-verksamheterna. Dessa innebär alltså de verk och förvaltningar som vårt vatten och avlopp. 

En morgondusch, att koka kaffe eller gå på toaletten är något som många gör varje morgon. Vardagsrutiner kan vara så självklara men många bygger på tillgång till vatten. I Kina används 100 procent av deras tillgång till vatten medan man i Sverige endast använder en halv procent. Trots det använder en svensk medborgare sig av cirka 160 liter vatten per dygn som blir till ca 400 liter avloppsvatten innan det når avloppsreningsverket.

I dessa 160 liter vatten är både morgonduschen, kaffet, toabesöket och vattnet till pastan inräknat. Till skillnad från många andra länder så har Sverige god tillgång till vatten. Idag använder vi oss av endast en halv procent av vad vi teoretiskt sett skulle kunna använda. Medan Kinas huvudstad Beijing använder i stort sett hela 100 procent av sin vattentillgång.

Det vatten vi producerar i hushåll och industrier återvinns i ett så kallat avloppsreningsverk. Hit kommer även dagvatten, det vill säga det vatten som kommer från smält snö eller regn som har fallit från himlen. Totalt finns det ca 1750 avloppsreningsverk och flera tusental är anslutna till dessa.

VA och VA-verk

I VA-verk bereder och behandlar man vatten samt tar tillvara på restprodukter och återför dem till kretsloppet. Ur vårt avloppsvatten kan vi utvinna biogas, fjärrvärme och gödningsmedel. Ett exempel är när man skiljer det organiska materialet i form av slam från vattnet.

När slammet bryts ned bildas biogas som i sin tur kan användas som fordonsbränsle. Det avloppsvatten som nu är rent har en temperatur från fem grader upp till 20 grader och detta kan man sedan återvinna som fjärrvärme. Vattnet som har en temperatur från noll till fyra grader är redo att åka ut till recipienten, tex Östersjön, igen. För att sedan kunna försörja varje individ med 160 liter nytt vatten redan imorgon igen.

Share