Slambehandling

Letar du information kring slambehandling? Slam är en naturlig del av vattenreningsprocessen. Slam är en blandning av restprodukter och sådant som vi spolar ner i toaletten eller i köksvasken som inte kan renas på reningsverket då det är för stort. 

Vad är slambehandling?

Exempel på slam är bland annat matrester, kemikalier, kaffesump, toalettpapper och avföring. Flera tusen ton slam bildas årligen som måste renas i en slambehandling, vilket vi återvinner och använder som en resurs och en viktig del i vårt kretslopp.

Slam är uppdelat i tre olika typer beroende på vad de innehåller. Den första är Primärslam och består mestadels av synliga partiklar som spolas och sköljs ner, exempelvis toalettpapper och matrester. Den andra typen av slam är Bioslam som kommer från biologiska reningsprocesser och därmed har spår av mikroorganismer i sig. Den tredje och sista typen kallas för Kemslam och bildas i avloppsvattnet när fällningskemikalier och polymerer tillsätts.

Hur går en slambehandling till?

För att slammet ska kunna återvinnas och därefter användas som en resurs behöver det genomgå en process. Allra först samlas allt vatten som innehåller slam i en stor bassäng. Här sjunker slammet till botten med ibland hjälp av kemikalier såsom polymerer, därefter kan det överflödiga vattnet lätt dekanteras ut. Slammet som finns kvar på botten tas sedan till en rötkammaranläggning där det bevaras i cirka tre veckor i en syrefri miljö i cirka 37 grader. Här bildas biogas när bakterier angriper slammet och bryter ner det. Det sista steget i processen är en centrifugering av slammet för att få bort överflödig vätska.

Trots att en centrifugering har gjorts kommer det färdigbehandlade slammet till största del innehålla vatten, cirka 70 procent. Slammet påminner då om en fuktig jord till utseendet och är redo att användas som bland annat anläggningsjord och gödsel. Det innehåller mull och näringssalter, såsom kväve och fosfor, som är viktiga ämnen som bidrar till att odlingar och växtlighet frodas.

Share