Slamavvattning

De svenska vattenreningsverken, både kommunala och privata, har en viktig uppgift när det kommer till att minska ohälsosamma ämnen som tungmetaller, mikroorganismer och restprodukter i vattnet. För att göra detta genomgår vattnet en process som kallas för slamavvattning. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur denna process går till.

Kort om slamavvattning 

Som tidigare nämnts genomgår vattnet i reningsverk en process som kallas för slamavvattning eller slambehandling. En process som är viktig för att minska ohälsosamma ämnen som kan förekomma i vattnet. Exempel på sådana ämnen är tungmetaller och kemikalier, mikroorganismer, kaffesump, toalettpapper, avföring och annat som brukar spolas ner i avloppet. 

Beroende på vilka ohälsosamma ämnen som finns i vattnet brukar man dela in det i tre olika kategorier: 

• Primärslam 

• Bioslam 

• Kemslam 

Om vattnet innehåller synliga partiklar som tillkommit av sådant som spolats ner i avloppet, t.ex. toalettpapper och matrester, brukar detta kallas för Primärslam. Innehåller vattnet däremot mikroorganismer brukar det benämnas som Bioslam. Sist men inte minst har vi Kemslam, vilket är en vanlig benämning för vatten som innehåller fällningskemikalier. 

Olika typer av slamavvattningstekniker 

I dagsläget finns en mängd olika slamavvattningstekniker, och fler är under utveckling. Den teknik som är vanligast förekommande idag kallas för Slamförtjockning. Tekniken fungerar på så sätt att slamvattnet samlas i en bassäng, varpå kemikalier som polymerer tillsätts, vilket gör att de ohälsosamma ämnena, d.v.s. slammet, sjunker till botten. 

En annan inarbetad och vanligt förekommande teknik, är Centrifugering. Tekniken fungerar på så sätt att slamvattnet förs in i cylinder-/koniskformad trumma som snurrar väldigt fort. Något som gör att vattnet trycks ut mot centrifugens väggar där en separering sker. Med andra ord separeras de ohälsosamma partiklar från vattnet. 

Pressar och filtrering är en annan vanligt förekommande slamavvattningsteknik. Här separeras slammet från vattnet genom att det förstnämnda dräneras med hjälp av ett filter. Mer exakt fungerar det på så sätt att de ohälsosamma partiklarna pressas mot filtret på olika sätt, vilket sedermera gör att partiklarna förstörs och kan separeras från vattnet.

Andra vanligt förekommande slamavvattningstekniker inkluderar: 

• Torkbädd 

• Elektroavvattning 

• Mikrovågor 

• Termisk torkning 

• Slamfrysning 

• Vakuumtorkning 

• Fritering 

• Hydrotermisk förkolning (HTC) 

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för vad slamavvattning är, vilka olika tekniker som finns och vad dem innebär i praktiken. Om du har några ytterligare frågor gällande dessa processer eller något som är kopplat till vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss.

Share