Sandfilter i vattenverk – funktion & process

Det finns många viktiga komponenter och processer i ett reningsverk. Vi tänkte i denna artikel titta närmare på en av dem – nämligen sandfilter och deras funktion i ett vattenverk.

Sandfilter vattenverk

Sandfilter och deras roll i reningsprocessen 

Först och främst är det viktigt att reda ut för att reningsprocessen kan variera något mellan olika reningsverk. Sandfilter är däremot en viktig del av i princip alla verk. Inte minst i grundvattenverk som har till uppgift att utvinna och distribuera dricksvatten från råvatten

Om vi förhåller oss till processen i grundvattenverk inkommer det obehandlade vattnet till anläggningen. Därefter tillsätter man syre för att avlägsna koldioxid och järn. Sedan är det dags för sandfiltreringen att ta vid. 

Vid detta skede passerar vattnet stora sandbäddar som fungerar som ett filter. Vad sanden gör är att den fångar upp och avlägsnar naturliga föroreningar samt bakterier och virus. Sandfiltret har alltså en mycket central och viktig roll i reningsprocessen. 

Det finns många fördelar med att använda sig av sandbäddarna för filtrering. Dels på grund av att metoden är mycket effektiv, både ur ett renings- och kostnadsperspektiv. Inte minst i jämförelse med andra moment som den kemiska reningen. 

Efter att vattnet har passerat bäddarna behandlas det med både klor, ozon och UV-ljus, vartefter det transporteras till förvaringstankar. Det behandlas parallellt för att undvika korrosion innan det skickas vidare för distribution. 

För att lära dig mer om vatten och de olika reningsprocesserna, rekommenderar vi dig att läsa våra tidigare artiklar från kunskapsbanken

Avloppsvattenrening 

Biologiskt reningsverk 

Definitionen av rent vatten 

Dricksvattenkvalitet 

Industriellt avloppsvatten 

Kemisk fällning 

Slambehandling 

Vi hoppas att du nu har en större förståelse för sandfilter och deras roll i den övergripande reningsprocessen. 

Så arbetar Veolia Water Technologies 

På Veolia Water Technologies erbjuder vi flertalet teknologi- och processlösningar för avloppsrening inom både den kommunala och industriella sektorn. Något som dels inkluderar sandfilter men också AnoxKaldnes MBBR/Hybas, Anita Mox och Biosep för att bara nämna några. 

Har du fler frågor relaterade till sandbäddar eller andra lösningar? Tveka då inte på att kontakta oss.

Share