Rena sjövatten – så går det till

Visste du att majoriteten av det dricksvatten som finns i våra kranar härstammar från sjövatten? De svenska sjöarna är således en av de viktigaste tillgångarna i vattencykeln. Men hur gör man egentligen för att rena sjövatten? I denna artikel reder vi ut alla frågetecken.

Reningsverk sjövatten 

I Sverige har vi en väl fungerande infrastruktur när det kommer till vattenrening och -distribution. Någonting som dels beror på att vi har gott om moderna och effektiva vattenreningsverk, men också eftersom vi har en god tillgång till råvatten, vilket utgör källan till vårt dricksvatten. 

Ungefär hälften av vårt råvatten härstammar från ytvatten, vilket med andra ord innebär sjöar och vattendrag. När sjövattnet väl har utvunnits skickas det vidare till ett reningsverk som har till uppgift att rena sjövattnet och därefter distribuera den slutgiltiga produkten – dricksvatten.

Men hur ser egentligen vattenreningsprocessen ut i ett verk som hanterar råvatten? Nedan berättar vi mer om hur processen ser ut från början till slut: 

Reningsprocessen från början till slut 

Som tidigare nämnts så skickas det utvunna vattnet till ett reningsverk. Väl där genomgår det en mängd olika steg, varpå det första kallas för luftning eller oxidation. I detta skede tillsätts syre för att avlägsna organiska ämnen som inte bör finnas i den slutgiltiga produkten. Det vill säga ämnen såsom koldioxid och järn. 

När vattnet väl har genomgått oxidationen, filtreras det för att eliminera föroreningar respektive bakterier och virus. Filtreringen sker bland annat med hjälp av finkornig sand som fångar upp de organiska föroreningarna. 

Läs också: Definitionen av rent vatten 

Förutom oxidationen och filtreringen så genomgår även vattnet en grundlig desinfektionsbehandling som syftar till att eliminera sådant som eventuellt har missats i föregående steg. Vad själva desinfektionsbehandlingen består av kan variera från verk till verk, men det är däremot inte ovanligt att den består av klor, ozon och UV-ljus. 

När vattnet sedan har genomgått samtliga reningssteg, transporteras det vidare till stora vattentankar, vilka vanligtvis finns i närheten av reningsverket. Slutligen behandlas det för att bli korrosionsbeständigt, varpå distributionen av dricksvattnet påbörjas. 

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för hur det går till när man renar sjövatten. Om du har några ytterligare frågor gällande dessa processer eller något som är kopplat till vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss. Vill du lära dig mer om vattenrening rekommenderar vi dig också att läsa resterande artiklar i vår kunskapsbank.

Share