Processvatten

Vatten är en viktig beståndsdel för tillverkningsprocessen inom alla industrisektorer. Processvatten avser det vatten som används inom tillverkningsprocessen. Oberoende av användningsområde ställs det krav på en välfungerande reningsprocess för att rena vattnet på föroreningar. Utifrån miljöperspektivet ställs det krav på att industrier ska minska förbrukningen och öka återvinningen av vatten inom sin tillverkning.

Mer information om processvatten

Inom pappersbruk, oljeraffinaderier och stålverk levererar vi omvänd osmos, avhärdning och CEDI/EDI för ett användbart processvatten. För livsmedelsindustrin, kraft- och värmeverk, samt inom elektronik- och verkstadsindustrin levererar vi även Orion. Inom läkemedelsindustrin och bioteknik levererar vi, utöver redan nämnda processer även Ionpro LX och Polaris. Avhärdning är en teknik för att göra ett hårt vatten mindre hårt och våra applikationer förser industrier med mjukt vatten och håller en flödeshastighet mellan 0.3 till 68 m3/hr. Omvänd osmos är en process som använder RO-membran för att avlägsna upplösta salter, fasta ämnen, bakterier och organiska molekyler i vatten. Processen är fördelaktig inom läsk- och läkemedelstillverkning, där vatten inte bara måste vara lågt i TDS utan också behöver ha en hög klarhet, samt vara fri från all mikrobiologisk aktivitet.

Kontinuerlig elektrodionisering förkortat CEDI är en process som kombinerar jonselektiva membran och jonbytarhartser med likström för att avlägsna joniserade ämnen från vatten. Orion är en innovativ och hållbar applikation för behandling och rening av vatten och är konstruerad för läkemedels- och hälsoindustrin samt inom bioteknik. Ionpro LX är ett system för produktion av rent vatten med lågt innehåll av bakterier och kan hålla en flödeshastighet från 500 till 1000 l/h. Polaris är en destilleringsprodukt för produktion av vatten för injicering och ultraren kvalitet.

Vad hjälper Veolia Watertechnologies till med?

För ett ändamålsenligt processvatten levererar Veolia Water Technologies paketlösningar inom ett flertal industrisektorer. Med över 30 års erfarenhet tillverkar vi standardiserade produkter som möter de mest strikta kvalitetskraven. Med fokus på enkelhet och korta leveranstider erbjuder vi en snabb installation där vår ”plug&play” design enkelt kan integreras inom befintlig en verksamhet.

Share