Otjänligt vatten

Rent vatten är för de flesta svenskar en självklarhet. Under senaste år har det däremot uppstått allt fler situationer där kommuner varit tvungen att varna sina invånare för otjänligt dricksvatten. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad som kan orsaka detta, hur du vet om vattnet är otjänligt, samt vad man gör för att få bukt med problemet.

Orsaker till otjänligt vatten 

Det finns en mängd olika orsaker till att vatten blir otjänligt. Fokuserar vi enbart på dricksvatten kan det exempelvis bli otjänligt på grund av fel i vattenreningsverket eller anläggningen där det distribueras ifrån. Det kan också orsakas på grund av fel närmare din bostad, såsom problem med vattenledningar. 

I en desinfektions-/vattenanläggning kan exempelvis desinfektionseffekten försämras på grund av tekniska felaktigheter, vilket gynnar mikrobiologisk tillväxt som kan göra vattnet otjänligt. Andra orsaker till att vattnet blir otjänligt är exempelvis korrosion på ledningar, vilket medför ökade metallhalter i dricksvattnet. 

Utöver detta kan vattnet också påverkas negativt av yttre påverkan från exempelvis industriutsläpp, deponi och liknande, samt från förorening från människor eller djur via avlopp eller gödsel. 

Tecken på otjänligt vatten 

Beroende på vad som varit orsaken till det otjänliga vattnet, kan symptomen variera. Några av de vanligaste tecknen (som är synliga för ögat) är däremot: 

• Ifall vattnet är missfärgar. 

• Ifall vattnet är drabbat av utfällningar. 

• Ifall vattnet luktar väldigt starkt och konstigt. 

• Ifall vattnet är grumligt. 

• Ifall vattnet orsakar missfärgningar på textilier vid tvätt. 

Åtgärder för otjänligt vatten 

Även åtgärderna man tar för att få bukt med det otjänliga vattnet kan variera beroende på orsak. Likaså kan ansvaret variera beroende på om du har kommunalt vatten eller egen brunn. 

Om du är ansluten till kommunalt vatten och felet orsakats på grund av fel med vattenledningarna, åtgärdas det vanligtvis av kommunen. Fram till tomtgräns. Har du däremot egen brunn får du själv finansiera och lösa problemet. Kontrollera vem som har ansvaret och vad som gäller innan åtgärder tas. 

Har felet däremot orsakats i den vatten- eller distributionsanläggning som vattnet härstammar ifrån, är det kommunen och dess leverantörer som har i uppdrag att åtgärda problemet. Något de med största sannolikhet vill göra så fort som möjligt. 

Om du vill lära dig mer om vatten och vattenrening, kan du med fördel läsa våra tidigare artiklar om: 

Rent vatten 

Distribution av dricksvatten 

Dricksvattenkvalitet 

Vattenreningsprocess 

Järn i dricksvatten 

Vattenanalys 

Kemisk rening av vatten 

Vattenbehandling

Share