Otjänligt vatten

Rent vatten är för de flesta svenskar en självklarhet. Under senaste år har det däremot uppstått allt fler situationer där kommuner varit tvungen att varna sina invånare för otjänligt dricksvatten. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad som kan orsaka detta, hur du vet om vattnet är otjänligt, samt vad man gör för att få bukt med problemet.

Orsaker till otjänligt vatten 

Det finns en mängd olika orsaker till att vatten blir otjänligt. Fokuserar vi enbart på dricksvatten kan det exempelvis bli otjänligt på grund av fel i vattenreningsverket eller anläggningen där det distribueras ifrån. Det kan också orsakas på grund av fel närmare din bostad, såsom problem med vattenledningar. 

I en desinfektions-/vattenanläggning kan exempelvis desinfektionseffekten försämras på grund av tekniska felaktigheter, vilket gynnar mikrobiologisk tillväxt som kan göra vattnet otjänligt. Andra orsaker till att vattnet blir otjänligt är exempelvis korrosion på ledningar, vilket medför ökade metallhalter i dricksvattnet. 

Utöver detta kan vattnet också påverkas negativt av yttre påverkan från exempelvis industriutsläpp, deponi och liknande, samt från förorening från människor eller djur via avlopp eller gödsel. 

Gift i vattnet – ett allvarligt problem 

Det finns även ytterligare exempel på händelser som lett fram till att vattnet blivit otjänligt. Nyligen kunde man konstatera att 109 svenska dricksvattenanläggningar var påverkade av PFAS, vilket härstammar från ett brandsläckningsskum som använts vid flygflottiljens brandövningar. 

Trots att det endast var sex procent av anläggningarna, 109 av 1819 stycken, som råkat ut för problematik som härrör från PFAS, förser dem ca 3 miljoner svenskar med dricksvatten. Med andra ord är problematiken allvarlig och utbredd. 

Händelser som dessa resulterar inte enbart i ökade hälsorisker, utan de skapar också nya utmaningar för vattenreningsverken, vilka är tvungna att rena vattnet från PFAS och andra liknande mikroföroreningar.

Risker med otjänligt vatten 

Riskerna med otjänligt vatten är många. Mikrobiologiska föroreningar kan exempelvis leda till diverse mag- och tarmsjukdomar. I väldigt sällsynta fall kan det leda till kroniska sjukdomstillstånd. 

Även kemiska föroreningar kan leda till allvarliga hälsorisker. Beroende på vilken typ av förorening det gäller kan konsekvenserna variera. En del kemiska föroreningar kan exempelvis öka risken att drabbas av cancer. 

Detta är också anledningen till varför det är så viktigt att få bukt med det otjänliga vattnet, och det snabbt!

Tecken på otjänligt vatten 

Beroende på vad som varit orsaken till det otjänliga vattnet, kan symptomen variera. Några av de vanligaste tecknen (som är synliga för ögat) är däremot: 

• Ifall vattnet är missfärgar. 

• Ifall vattnet är drabbat av utfällningar. 

• Ifall vattnet luktar väldigt starkt och konstigt. 

• Ifall vattnet är grumligt. 

• Ifall vattnet orsakar missfärgningar på textilier vid tvätt. 

Åtgärder för otjänligt vatten 

Även åtgärderna man tar för att få bukt med det otjänliga vattnet kan variera beroende på orsak. Likaså kan ansvaret variera beroende på om du har kommunalt vatten eller egen brunn. 

Om du är ansluten till kommunalt vatten och felet orsakats på grund av fel med vattenledningarna, åtgärdas det vanligtvis av kommunen. Fram till tomtgräns. Har du däremot egen brunn får du själv finansiera och lösa problemet. Kontrollera vem som har ansvaret och vad som gäller innan åtgärder tas. 

Har felet däremot orsakats i den vatten- eller distributionsanläggning som vattnet härstammar ifrån, är det kommunen och dess leverantörer som har i uppdrag att åtgärda problemet. Något de med största sannolikhet vill göra så fort som möjligt. 

Veolias lösningar för vattenrening 

På Veolia Water Technologies tillhandahåller vi en rad olika lösningar för både kommunala och privata vattenreningsverk, vilka har ett behov av att få bukt med otjänligt vatten. Bland våra lösningar återfinns bland annat: 

Opaline C 

- Bekämpningsmedel 

- TOC 

ActifloCARB 

- Rening av mikroföroreningar i dricks- och avloppsvatten 

- Lämplig för mindre eller medelstora vattenverk • Fluidiserad bädd med mikroCARB 

- Uppströmsfilter 

- Skapas inget slap 

- Ger även SS-avskiljning 

- Kan kombineras med UF för avskiljning av patogener 

FiltrafloCARB (+ UF) 

- PFAS 

- Mikroföroreningar 

Avvattning med stärkelsebaserad polymer 

- Nedbrytbar förnyelsebar flockulant istället för polyakrylamid, vilket resulterar i minskning av PAM och därmed akrylamid 

- Stärkelsebaserade produkter (Hydrex), vilka har gett mycket goda resultat i avvattningstester genomförda av SVOA 

- Hållbar hantering av vattenverksslam 

Navigera till någon av våra sidor – kommun eller industri - eller kontakta oss för att lära dig mer om våra effektiva och framtidssäkra lösningar för vattenrening och distribution.

Om du vill lära dig mer om vatten och vattenrening, kan du med fördel läsa våra tidigare artiklar om: 

Rent vatten 

Distribution av dricksvatten 

Dricksvattenkvalitet 

Vattenreningsprocess 

Järn i dricksvatten 

Vattenanalys 

Kemisk rening av vatten 

Vattenbehandling

Share