Järnhaltigt vatten - rengöring

De svenska vattenverken arbetar ständigt med att rengöra inkommande grund- eller ytvatten för att därefter kunna leverera en ren och drickbar produkt till närliggande hushåll. Ibland händer det däremot att det finns en ökad järnhalt i vattnet. Vi tänkte därför berätta mer om hur du upptäcker järnhaltigt vatten samt hur man i vattenverken arbetar med att få bukt med detta.

Är järnhaltigt vatten farligt? 

Tro det eller ej men järn och mangan (i mindre mängder) är vanligt förekommande i dricksvatten. Generellt sett är dessa ämnen ofarliga att få i sig, men kan i större koncentrerade mängder orsaka manganförgiftning. Mest känsliga för detta är barn och djur. 

Anledningen till att barn löper en större risk att drabbas av manganförgiftning är för att deras regleringssystem inte är fullt utvecklat. Vuxna människor, som innehar ett fullt utvecklat system, tar endast upp den nödvändiga mängden järn. 

I Sverige har Livsmedelsverket infört ett gränsvärde för hur mycket järn som får förekomma i dricksvattnet innan det anses som farligt. Vatten som innehåller max 0,2 milligram järn per liter betraktas som säkert att konsumera, dock med en anmärkning. Något gränsvärde för när vattnet blir otjänligt finns däremot inte. 

Så upptäcker du järnhaltigt vatten 

Även om järnhaltigt vatten generellt sett är ofarligt, är det inte så trevligt att dricka. Erfar man att det finns höga halter av järn bör detta åtgärdas. Tursamt nog är det tämligen enkelt att upptäcka detta. Som exempel blir såväl porslin som kläder missfärgade när de rengörs och kommer i kontakt med vatten.

Andra symptom som tyder på att du eller någon i din omgivning kan ha fått i sig för stora mängder järnhaltigt vatten är: 

• Värk i kroppen 

• Trötthet 

• Aptitlöshet 

Rengöring av järnhaltigt vatten 

Som tidigare nämnts avlägsnas järn från vattnet i de svenska reningsverken. Det är en naturlig del av vattenreningsprocessen. Det första som händer i ett vattenreningsverk är att grund- eller ytvatten tas in i anläggningen. Därefter tillsätter man syre, vilket syftar till att få avlägsna just järn (och koldioxid). Något som brukar kallas för luftning eller oxidation. 

Vattnet fortsätter sedan sin reningsprocess genom verket, i vilken det bl.a. filtreras för att bli kvitt järn och andra eventuella föroreningar som mikroföroreningar, arsenik, bekämpningsmedel, nitrater, mikropollutanter och liknande. 

Om du vill lära dig mer om hur rengöringen av järnhaltigt vatten går till, kan du med fördel vända dig till oss på Veolia Water Technologies.

Share