Industriellt avloppsvatten

Industrier är komplexa byggnader som också har en stor vattenförbrukning i kombination med en betydande användning av kemiska ämnen. Något som innebär att det ställs stora krav på tillgång till rent vatten samt hantering av restprodukterna. Så kallat industriellt avloppsvatten. Låt oss berätta mer om hur vi på Veolia Water Technologies arbetar med lösningar för denna komplexa utmaning!

Riktlinjer för avloppsvatten från industrier 

Reningen av avloppsvatten är en viktig del i vattencykeln och det långsiktiga miljöarbetet. Därav finns det kommunala reningsverk som är ansvariga för att ta hand om vattnet från de svenska hushållen. 

Dessa vattenreningsverk har däremot ingen skyldighet att ta hand om vatten från industriavlopp. Detta ansvar hamnar istället hos abonnenten (företaget) och VA-huvudmannen. 

Det finns också stränga riktlinjer och lagstiftningar som omfattar denna typ av verksamhet. Lagstiftningar är rikstäckande och måste följas över hela landet. I vissa kommuner finns det dock ytterligare regionala riktlinjer som måste efterföljas. 

Innan man påbörjar denna typ av byggnation är det därför viktigt att kontrollera så att rådande riktlinjer och lagstiftningar följs. 

Våra lösningar för rening av industriellt avloppsvatten 

Vi på Veolia Water Technologies erbjuder flertalet komplexa och skräddarsydda lösningar för rening av industriellt avloppsvatten. Med stor erfarenhet från de flesta industrisektorer som t.ex. gruvindustrin, mat- och dryckesindustrin samt läkemedelsindustrin, arbetar vi med högsta effektivitet, kvalitet och miljötänk. 

Olika industrier har olika förutsättningar och behov. Något som innebär att det krävs olika lösningar och tekniker för att ta hand om det industriella avloppsvattnet. Synonymt med samtliga är dock att de följer rådande riktlinjer och strävar efter ett långsiktigt miljöansvar. 

En av de lösningar som vi tillhandahåller för denna typ av vattenrening, är AnoxKaldnes MBBR (Moving Bed Biolfilm Reactor). Denna beprövade teknik, som används i hundratals anläggningar, är både utvecklad och patenterad av oss på Veolia Water Technologies. 

Den patenterade tekniken bygger på mikroorganismer som medverkar i vattenreningsprocessen. Beroende på vilka föroreningar vattnet måste renas från, används olika organismer. Tekniken är högpresterande och har många unika egenskaper som resulterar i ett effektivt reningsverk. Både nu och i framtiden. 

För att lära dig mer om våra processtekniska lösningar för respektive industri, kan du inspektera vår kategorisida industri eller kontakta oss direkt.

Share