Hur renar man vatten?

I Sverige är vi lyckligt lottade som har en så pass välfungerande infrastruktur när det kommer till vattenrening. Men hur renar man egentligen vatten? I denna artikel tänkte vi berätta mer om hur reningsprocessen ser ut - från det att vattnet tas in i ett reningsverk tills dess att det finns i din kran.

Reningsprocessen från början till slut 

Grunden i majoriteten av vårt dricksvatten kommer från så kallat råvatten. Vatten som i sin tur utvinns från ytvatten, vilket med andra ord innebär sjöar och bäckar. När detta råmaterial väl har utvunnits påbörjas det första steget i vattenreningsprocessen

I ett första steg tas vattnet in i ett reningsverk. Beroende på om det gäller ett grund- eller ytvattenverk skiljer sig resterande delar av processen något. Vi kommer dock förhålla oss till processen i det förstnämnda alternativet. 

När vattnet väl har inkommit i reningsverket genomgår det någonting som kallas för luftning eller oxidation. I korta drag innebär det att syre tillsätts för att eliminera ämnen koldioxid och järn. Därefter filtreras vattnet för att avlägsna naturliga föroreningar samt bakterier och virus. 

Utöver detta genomgår vattnet en desinfektionsbehandling bestående av klor, ozon och UV-ljus. Slutligen transporteras det till stora vattentankar som vanligtvis finns på området kring reningsverket. I samband med detta behandlas det också för att undvika korrosion, varpå det är säkert att dricka. 

Vid denna tidpunkt sker även distributionen av dricksvatten till närliggande hushåll. Med andra ord till din och dina grannars kranar. För att lära dig mer om olika reningsprocesser och skeden i dessa, kan du med fördel läsa våra tidigare artiklar: 

Biologiskt reningsverk 

Kemisk rening av vatten 

Industriellt avloppsvatten 

Avloppsvattenrening 

Slambehandling 

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för hur man renar vatten. Om du har några ytterligare frågor gällande dessa processer eller något som är kopplat till vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss. Vill du lära dig mer om vattenrening rekommenderar vi dig också att läsa resterande artiklar i vår kunskapsbank.

Share