Hållbarhet vatten

Veolia strävar efter att alltid tillvarata, hushålla med samt återskapa och återföra jordens resurser – detta för att uppnå och upprätthålla en cirkulär ekonomi. Vi på Veolia Water Technologies tror på att skapa hållbarhet i skapandet av rent vatten. Vi vill lämna jorden i det skick som vi fann den och därför har vi en mycket tydlig miljöplan.

TCW (True cost of Water) 

Att rena vatten associeras med en kostnad som ligger ganska stabilt och är lätt att beräkna. Det som andra företag ibland glömmer bort är att beräkna sådant som risker för indirekt och direkt påverkan av vattenproduktionen. Vi på Veolia Water Technologies vill ta med detta i beräkningen och har därför utvecklat modellen TCW (True Cost of Water) för att räkna ut vad den totala långsiktiga kostnaden för vattnet faktiskt blir. 

Genom att ta med detta i beräkningen så kan vi på ett mer konkret sätt se fördelarna med att prioritera hållbarhet för vatten som producerar. 

WII (Water impact Index) 

Detta är ett annat mått som vi arbetar med för att mäta den totala långsiktiga påverkan på den lokala vattenresursen genom att analysera vattenkretsloppet. På så sätt kan vi ta fram de långsiktiga effekterna. Vi vill att vårt avtryck inte bara ska vara lågt utan obefintligt eftersom vi skapar en långsiktigt hållbar cirkulär ekonomi. För att försäkra oss om att vi är på väg åt rätt håll är vi därför noga med att mäta utvecklingen. 

Veolia i verkligheten 

Förutom att försäkra en hållbar lokal vattentillförsel via det kommunala vattensystemet samarbetar vi även med företagskunder för att tillsammans ta fram praktiska CSR-lösningar som inte bara klarar granskningar men som faktiskt gör skillnad. Vi vill lämna efter oss en värld som vi kan vara stolta över och vi är övertygade om att grunden till detta är noga planering och regelbunden uppföljning. 

Har du några frågor om hur vi jobbar med hållbarhet när vi renar vatten så tveka inte att höra av dig svarar vi gärna på dina frågor. Om du representerar ett företag som vill bli kund till oss är du också varmt välkommen att höra av dig så hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning som funkar för båda er och oss.

Share