Dricksvattenkvalitet

Letar du information om dricksvattenkvalitet? Vatten är vår viktigaste resurs som vi inte kan överleva utan, i Sverige är det en självklarhet att kunna dricka rent vatten direkt ur kranen.

Vi vill att vårt vatten ska hålla en hög dricksvattenkvalitet utan innehåll av mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar. Dricksvattnet ska inte heller vara färgat, grumligt eller lukta illa. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning inom flertalet industrisektorer och det är ytterst viktigt att det håller en hög kvalitet. Dricksvatten måste kontinuerligt undersökas för att säkerställa att gränsvärdena har uppfyllts för att utesluta att inga bakterier eller mikroorganismer existerar som kan ge upphov till sjukdomar.

Föreskrifter om dricksvattenkvalitén

Det finns många hårda regleringar och krav som ställs på de vattenverk som renar och distribuerar dricksvatten. Dessa regleras enligt EU-direktivet i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, i vilka det bland annat finns krav på: 

- Förebyggande arbete, däribland när det kommer till skadeverkningar 

- Faroanalys och kritiska styrpunkter 

- Beredning av dricksvattnet 

- Distribution av dricksvattnet 

- Provtagnings- och analysfrekvens 

- Åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet 

- Information 

- Kvalitetskrav av gränsvärden

Gift i vattnet – ett allvarligt problem 

Det finns många utmaningar med att säkerställa en hög dricksvattenkvalitet, och att de hårda kraven efterföljs. Som exempel har gift i vattnet tvingat många kommuner att stoppa vattnet. Orsaken till detta är att vattnet blivit förgiftat av PFOS från brandsläckningsskum som använts vid flygflottiljens brandövningar. 

Av 1819 dricksvattenanläggningar var 109 påverkade av detta. Det är sex procent av anläggningarna, men som förser cirka 3 miljoner svenskar med dricksvatten. Så, hur kan vårt dricksvatten renas från PFAS och andra föroreningar?

Lösningar för kundanpassad dricksvattenkvalitet

Veolia Water Technologies är delaktiga i hela vattenförsörjningskedjan och kan med sin expertis leverera kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar med fokus på ett säkert och hållbart vatten. Vi erbjuder kompletta lösningar till vattenverk för rening av ytvatten, grundvatten och havsvatten. 

Dricksvatten framställs av råvatten antingen från ytvatten, grundvatten eller havsvatten och beroende på källan behandlas och renas vattnet genom olika processer. I och med ökade halter av organiska ämnen och brunifiering i våra vattentäkter ställs vi idag inför nya utmaningar i Sverige.

Veolia Water Technologies har utvecklat nya metoder för att minska förekomsten av mikroorganismer, bakterier, patogener och virus i dricksvattnet och kan med dessa metoder säkerställa tillgången på rent vatten genom vattenverk. 

Veolia Water Technologies är med sina metoder världsledande i teknologilösningar för mikrobiologiska barriärer och använder sig utav innovativa förbehandlingsprocesser i kombination med mikro-, ultra- och nanofiltrering samt processer som är baserade på kontinuerlig aktivkolfiltrering för minimeringen av mikroorganismer, bakterier, patogener och virus i dricksvattnet.

I länder och områden där vattenbrist är ett stort problem har Veolia Water Technologies utvecklat en reningsprocess för avsaltning av havsvatten. Denna innovativa process kan säkerställa tillgången på rent dricksvatten för människor i speciellt utsatta områden som riskerar att bli sjuka på grund av förorenat vatten.

Vår teknologiska portfölj 

Som tidigare nämnts har vi på Veolia en bred portfölj av teknologiska lösningar, vilka effektivt renar vattnet och säkerställer att det håller en hög kvalitet. Till dessa hör bland annat: 

Opaline C 

- Bekämpningsmedel 

- TOC 

ActifloCARB 

- Bekämpningsmedel 

- NOM 

- Biprodukter av desinfektion 

FiltrafloCARB (+ UF) 

- PFAS 

- Rening av mikroföroreningar i dricks- och avloppsvatten 

- Lämplig för mindre och medelstora vattenverk 

- Fluidiserad bädd med ”mikroCARB” 

- Uppströmsfilter 

- Skapas inget slam 

- Ger även SS-avskiljning 

- Kan kombineras med UF för avskiljning av patogener

Navigera till vår sida om kommunalt dricksvatten eller kontakta oss för att lära dig mer om våra effektiva och framtidssäkra lösningar för vattenrening och distribution.

Share