Distribution dricksvatten

Letar du information om distribution dricksvatten? Vatten är vår största källa till liv och är något som både människor och djur behöver ha tillgång till för att kunna överleva.

Vattendistribution

I Sverige har vi förmånen att ha klart, friskt dricksvatten direkt från kranen, en lyx vi ibland tar för givet då endast tre procent av jordens flera miljarder liter vatten är sötvatten. Men innan vattnet är klart för att drickas måste det gå igenom flera processer av rening och filtrering för att desinfekteras och renas från partiklar. 

Processen för distribution dricksvatten

När vattnet har renats genom vattenverket är distribution klar för att konsumenterna ska kunna ta del av det ur sina kranar. På Veolia Water Technologies kontrollerar vi vattenförsörjningskedjan och jobbar ständigt med att förbättra våra tjänster som innefattar att bland annat optimera, bygga och uppgradera vatten- och avloppsreningsverk. 

Innan du öppnar kranen och fyller upp ditt glas med det friska vattnet kan du ha i åtanke att just de vattendropparna du har planerat att dricka upp har gått igenom en lång process innan de hamnade i din kran. Ditt dricksvatten är en del i ett stort händelseförlopp som sker i din kommuns vattenförsörjning.

I Sverige producerar vi dricksvatten från både grundvatten och ytvatten, där ytvatten behöver bearbetas aningen mer innan det är drickbart. Här måste vattnet gå igenom flera steg och till att börja med ska vattnet filtreras och pH-justeras. Först silas stora föremål som kvistar och löv bort. I flockningskammaren som är nästa steg, tillsätts kemikalier som separerar oönskade ämnen. Därefter står snabb- och långsamfilter näst på tur och här rensas partiklar bort samt lukt och smak elimineras. 

Sist men inte minst sker en desinfektion med klor eller UV-ljus. Vattnet lagras därefter i vattentorn innan en distribution av det nu klara dricksvattnet når till alla hem inom kommunen. Det finns undantag i den här processen och det gäller de som har en egen vattenbrunn på tomten.

Share