Artiklar och pressmeddelanden

Number of items

VA-Ingenjörerna bygger ny modern anaerobi vid Rottneros massabruk i Sunne för att klara kommande produktionsökning och nya miljökrav

PRESSMEDDELANDE
2017-06-19

Veolia Water Technologies har genom VA-Ingenjörerna och sitt holländska systerbolag Biothane fått i uppdrag av Rottneros Bruk att bygga ut externreningsanläggning vid massafabriken i Sunne baserad på senaste tekniken inom anaerobi.

>> Ladda ner

VA-Ingenjörerna bygger om Ängstorps avloppsreningsverk för att klara framtida utmaningar

PRESSMEDDELANDE
2017-03-03

Veolia Water Technologies har genom VA-Ingenjörerna och sitt danska systerbolag Krüger fått i uppdrag att bygga om Ängstorps avloppsreningsverk för Laholmsbuktens VA (LBVA). Med fokus på miljö, effektivitet och långsiktighet kommer behovet säkras i befintliga volymer och med teknologier i toppklass.

>> Ladda ner

Veolia Water Technologies bygger framtidens avloppsreningsverk

NORDISK ENERGI
24 Augusti, 2016

Låg miljöbelastning, trygghet för personalen och rätt kvalitet var grundkraven när Borås Energi och Miljö upphandlade det nya avloppsreningsverket på Sobacken i Borås.

Veolia Water Technologies vann upphandlingen av detta prestigeprojekt, tillsammans med sitt danska systerbolag Krüger. De får, när verket står klart hösten 2018, en referensanläggning av världsklass. Och moder natur får ett avloppsvatten som knappast kan bli renare.

>> Ladda ner

Nya moderna reningsanläggningar vid massafabriken Södra Cell Värö

NORDISKA PROJEKT
Maj, 2016

VA-ingenjörerna har levererat och installerat anläggningar för råvattenfiltrering samt biologisk rening och polering av processavloppsvatten till pappersmassafabriken Södra Cell Värö i Halland.

>> Ladda ner

Veolia löste Oatlys behov av PH-justering

FOOD CHAIN NORDIC
April 2016

När framgångsrika Oatly behövde hjälp med att hantera de stora pH-variationerna i den växande mängden spillvatten tog man kontakt med Veolia Water Technologies. Under sommaren 2015 installerades VA-Optima, en intelligent mjukvara för processtyrning och optimering, för att klara utsläppskraven och uppnå högsta driftsäkerhet.

>> Läs mer

Miljarder investeras för att befästa Borås som kretsloppsstad

BRANSCHAKTUELLT
Nr 2, 2016

Borås kraftsamlar och bygger ett nytt avloppsreningsverk och kraftvärmeverk vid sitt befintliga energi- och miljöcenter en mil utanför staden.

>> Ladda ner

Skräddarsydd lösning för råvattenfiltrering till Södra Cell Värö

PROCESS NORDIC
2016

När Södra Cell Värös Passavantutrustning för råvattenfiltrering hade passerat sitt bäst-före datum blev företaget det första massabruket i Sverige som ersatte utrustningen med skivfilter. Sommaren 2014 slutförde Veolia VA-Ingenjörerna leveransen av ett Hydrotech skivfilter för råvattenrening på Södra Cell i Värö, den första installationen i sitt slag i Sverige.

>> Ladda ner

VA-Ingenjörerna bygger framtidens avloppsreningsverk i Borås

PRESSMEDDELANDE
28 september 2015

Veolia Water Technologies har genom VA-Ingenjörerna och Krüger fått i uppdrag att utforma ett nytt och ambitiöst avloppsreningsverk för Borås Energi och Miljö. Med fokus på miljö, effektivitet och långsiktighet kommer den nya anläggningen att hålla absolut toppklass.

>> Ladda ner

Veolia vill se hållbart vatten

MILJÖAKTUELLT
April 2014

I Sverige är Veolia kanske mest känt inom tåg och transporter. Vad många nog inte vet är att företaget också är världsledande inom vatten. Globalt renar och levererar Veolia 17 miljarder liter vatten varje dag. Ambitionen är glasklar – en hållbar hantering av vatten.

>> Ladda ner

Säkrat och klart i Katrineholm

CIRKULATION
Nr 6, 2011

Den nionden augusti invigdes Katrineholms nya vattenförsörjning med stort kalas. Vattenverket i Forssjö innebär att Katrineholmarna får ett väsentligt bättre och säkrare vatten.

>> Ladda ner

Share