Våra kontor

Huvudkontor & fakturering

Veolia Water Technologies - VA-Ingenjörerna
Klosterängsvägen 11A
226 47 Lund

Växel: 046 18 21 50
info@vaing.se

Organisationsnr 556273-8582

Fakturering i första hand till: 
sscsweden@veolia.com

Lund och Karlstad

Per-Anders Broström
Kontorschef Lund och Karlstad

Tel: 054 17 75 44
per-anders.brostrom@vaing.se

Klosterängsvägen 11A
226 47 Lund, Sweden 
Växel: 046 18 21 50

Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad
Växel: 046 18 21 50

Linköping

Kenneth Wulcan
Kontorschef Linköping

Mobil: 070-562 93 26
kenneth.wulcan@vaing.se

Runstensgatan 5, 2 tr
582 78 Linköping
Växel: 046 18 21 50

Örebro

Henrik Held
Kontorschef Örebro

Tel: 08 579 78 137
henrik.held@veolia.com

Kungsgatan 1
702 11 Örebro 
Växel: 046 18 21 50

Stockholm

Anders Ekström
Kontorschef Stockholm

Tel: 08 579 78 123
anders.ekstrom@vaing.se

Vretenvägen 13
171 54 Solna
Växel: 046 18 21 50

Stockholm - Processvatten

Andreas Eriksson
Avdelningschef 

Tel: 08 579 78 140
andreas.eriksson@veolia.com

Vretenvägen 13
171 54 Solna
Växel: 046 18 21 50

Share