Våra kontor

Huvudkontor & fakturering

Veolia Water Technologies - VA-Ingenjörerna
Klosterängsvägen 11A
226 47 Lund

Växel: 046 18 21 50
info@vaing.se

Organisationsnr 556273-8582

Fakturering i första hand till: 
sscsweden@veolia.com

Lund och Karlstad

Per-Anders Broström
Kontorschef Lund och Karlstad

Tel: 054 17 75 44
per-anders.brostrom@vaing.se

Klosterängsvägen 11A
226 47 Lund, Sweden 
Växel: 046 18 21 50

Signalhornsgatan 124
656 34 Karlstad
Växel: 046 18 21 50

Linköping

Kenneth Wulcan
Kontorschef Linköping

Mobil: 070-562 93 26
kenneth.wulcan@vaing.se

Runstensgatan 5, 2 tr
582 78 Linköping
Växel: 046 18 21 50

Örebro

Anders Ekström
Kontorschef Örebro

Tel: 08 579 78 126
anders.ekstrom@vaing.se

Trädgårdsgatan 12
702 12 Örebro 
Växel: 046 18 21 50

Stockholm

Clara Tamm
Kontorschef Stockholm

Tel: 08 579 78 123
clara.tamm@vaing.se

Vretenvägen 13
171 54 Solna
Växel: 046 18 21 50

Stockholm - Processvatten

Andreas Eriksson
Avdelningschef 

Tel: 08 579 78 140
andreas.eriksson@veolia.com

Vretenvägen 13
171 54 Solna
Växel: 046 18 21 50

Östersund

Johan Åsell
Kontorschef Östersund

Tel: 063 551 283
johan.asell@vaing.se

Gamla Flygledartornet
832 96 Frösön
Växel: 046 18 21 50

Share